Erkende instructeurs

EHBO (Oranje Kruis)
EHAK (Oranje Kruis)
BHV (NIBHV)
BLS/PBLS (NRR)
LOTUS® (Lotus)

MEER INFO

Over SiSo-Act

SiSo-Act is in de jaren doorgegroeid tot een bedrijf welke ruimdenkend en flexibel weet om te gaan met alle facetten in de eerste hulpverlening.

MEER INFO

Aanbod cursussen

Bij SiSo-Act bent u aan het juiste adres voor al uw trainingen die nodig zijn binnen uw bedrijf. 
BHV/EHBO/Reanimatie/AED/VCA/Code95/etc.

MEER INFO

LOTUS®

Bij SiSo-Act werken wij met LOTUS® slachtoffers. 


MEER INFO

Voor training op maat

Bij SiSo-Act bent u aan het juiste adres voor al uw trainingen die nodig zijn binnen uw bedrijf.

U bent zelf degene die bepaald of deze trainingen plaatsvinden in uw bedrijf of dat u de cursussen liever in ons trainingscentrum wilt laten organiseren.

Waar u ook voor kiest, SiSo-Act vindt het belangrijk maatwerk aan te bieden. Dit omdat elk bedrijf anders is, andere risico’s kent, eigen inzichten heeft en recht heeft op aandacht.

Wanneer ben ik als werkgever verplicht?

In de Arbowet is opgenomen dat u als werkgever verplicht bent om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverlening is één van de onderwerpen die bijdragen aan een goed arbobeleid. Bedrijfshulpverlening houdt onder meer in dat u als werkgever maatregelen moet nemen voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie. Deze maatregelen gelden zowel voor uw werknemers als ook voor anderen personen op uw terrein.

BHV

U moet naast het nemen van maatregelen ook contacten onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties wanneer er zich een ongeval voordoet. U mag als werkgever zelf bepalen hoeveel BHV-ers u in uw bedrijf heeft. Ook mag u als werkgever de BHV -taken zelf uitvoeren. Bij uw afwezigheid moet wel iemand anders uw taken overnemen. Bij het bepalen van het aantal BHV-ers én de wijze waarop u de BHV organiseert moet u wel rekening met de grootte van uw bedrijf en de risico’s in uw bedrijf. Als u bedrijfshulpverleners aanstelt moet u zorgen dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren.

HERHALINGSCURSUSSEN

Om in noodsituaties goed en snel te kunnen reageren, is het nodig om het opleidingsniveau van de BHV-ers op peil te houden. Dus regelmatig na- en bijscholing zal moeten, afhankelijk van de risico’s binnen het bedrijf. 

EHBO

EHBO is alleen verplicht als uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is gebleken dat de kans op een ongeval groter is dan bij een gemiddeld bedrijf. Een BHV-er is opgeleid in het bieden van Levensreddende Eerste Handelingen. Wanneer blijkt dat dit onvoldoende deskundigheid is, moeten de capaciteiten uitgebreid worden met maatwerk opleiding of EHBO. Ondanks dat de verplichting tot EHBO niet meer in de Arbowet staat, kan in andere wetgeving toch de aanwezigheid van EHBO-ers geëist worden. Bijvoorbeeld in de kinderopvang of zwembaden.

AED

Reanimatie is wel een verplicht onderdeel bij een BHV opleiding. Het betreft immers een levensreddende handeling. Indien er geen AED binnen een bedrijf is, zou in principe AED training niet hoeven. Een AED is zo ontwikkeld dat in principe iedereen het apparaat kan bedienen.

BHV

Alle bedrijven zijn verplicht bedrijfshulpverlening te regelen, dus ook het laten opleiden van bedrijfshulpverleners…


MEER INFO

REANIMATIE/AED

Hulp binnen 6 minuten bij een hartstilstand redt levens. Reanimatie door omstanders verdubbelt de kans op overleving…


 learn more MEER INFO

EHBO

Bij een EHBO cursus leert u hoe u moet handelen bij onverwachte levensbedreigende situaties in uw omgeving…


MEER INFO

EHAK

Een breuk, vingers tussen een deur  of tand door de lip? Kinderen lopen een groter risico en een ongeluk zit in een klein hoekje…


MEER INFO

CODE 95

Code 95 is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is…


MEER INFO

VCA

De opleiding VCA telt mee voor de verplichte nascholingsuren voor beroepschauffeurs…


MEER INFO

Overige diensten

Diensten

SiSo-Act kan ook worden benaderd om materialen aan te vullen of te vervangen!


BEKIJK MEER

Verhuur

Het is ook voor andere opleidingsorganisaties mogelijk om bij SiSo-Act de leslokalen, blusoefenruimte en/of ontruimingsscenario’s te huren…

BEKIJK MEER

Lunches

SiSo-Act verzorgt ook lunches bij de cursussen!

  


BEKIJK MEER

Trainingscentrum

Het trainingscentrum is nog volop in beweging om te perfectioneren. Er kan reeds gestart worden met het gebruik van de les- en ontruimingsruimtes. Het centrum heeft drie ingerichte leslokalen, waarvan twee lokalen met tafelopstelling (één met smart-TV en één met digi board) en een praktijkruimte. Laatst genoemde is bedoeld voor het beoefenen van de reanimatie en de “grondoefeningen”.

Tevens is er een grote kantine, om aan ca. 25 cursisten ruimte te geven voor de pauzes en waar de lunch genuttigd kan worden.
Voor de ontruimingen is er een grote hal ingericht met veel verschillende ruimtes. Voordat je de hal inkomt is er een receptie welke als startpunt gebruikt kan worden.
De overdekte blusbaan is nog in ontwikkeling en daarom zal er nog buiten geblust moeten worden, maar wel met de mogelijkheid om droog te staan.


SiSo-Act biedt graag een gevarieerd programma aan en hoopt binnenkort escape rooms, die BHV en EHBO gerelateerd zijn, klaar te hebben.

Tarieven

Veelgestelde vragen

Zijn er toelatingseisen voor een BHV basisopleiding?

Nee, er zijn geen toelatingseisen voor deelname aan een BHV basiscursus. Voor een BHV-er gelden geen vereisten op het gebied van vooropleiding, functie of niveau.

Hoe vaak moet een EHBO diploma worden herhaald?

Het diploma blijft geldig mits er minimaal 12 uur in 2 jaar wordt herhaald. De herhalingstrainingen kunnen jaarlijks worden gevolgd.

Is een AED training voor BHV verplicht?

Reanimatie is wel een verplicht onderdeel bij een BHV opleiding, het betreft immers een levensreddende handeling. Indien er geen AED binnen een bedrijf is zou in principe AED training niet hoeven, want een AED is zo ontwikkeld dat in principe iedereen het apparaat moet kunnen bedienen. De AED training erbij is wel altijd aangeraden je weet maar nooit.

Moet een BHV-er op herhalingscursus?

Ja! Om in noodsituaties goed en snel te kunnen reageren, is het nodig om het opleidingsniveau van de BHV-ers op peil te houden. Dus regelmatig na- en bijscholing zal moeten, afhankelijk van de risico’s binnen het bedrijf. Opleidingsinstellingen sturen meestal na een jaar een herinnering voor een herhalingscursus. Het staat bedrijven vrij om hier gehoor aan te geven.

Klopt het dat er een herhalingsplicht van 1 maal per 2 jaar geldt voor BHV?

Deels, dit ligt er nl aan welke risico’s u binnen het bedrijf hebt. Wettelijk gezien moet u kunnen aantonen dat u er alles aan gedaan hebt om de veiligheid t.a.v BHV te waarborgen. Dus ook kunnen aantonen dat de BHV met regelmaat heeft geoefend en voldoende is opgeleid. De aanbeveling voor herhaling is dan ook 1 per jaar.
Het exameninstituut NIBHV stelt wel als eis dat de herhalingscursus één keer per jaar gevolgd moet worden. De diploma’s, certificaten en de legitimatiepassen hebben daarom een geldigheidsduur van één jaar.

Mag een werkgever een werknemer verplichten BHV-er te worden?

Ja dat mag. Elke medewerker is verplicht mee te werken aan veiligheid binnen een bedrijf. De werkgever moet zich wel afvragen of het verplicht aanwijzen van een BHV-er de motivatie ten goede komt en zo zijn/haar doelstelling niet voorbij schiet. Vraag of werknemers het vrijwillig willen doen of U kunt een BHV-er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn taken als BHV-er.


Neem contact op

Christa Schippers
Telefoon: 06 – 28 05 22 75 of 053 – 4617735
E-mail: info@siso-act.nl

ADRES

Twenteweg 20
7532ST Enschede
Nederland

ROUTEBESCHRIJVING

Klik op de onderstaande knop voor de routebeschrijving via Google Maps

Routebeschrijving