waarom SiSo-Act?

Waarom SiSo-Act?

Simulaties

Het moeten handelen als BHV-er of EHBO-er is voor de meesten onder ons geen dagelijkse kost. Om toch enigszins beslagen ten ijs te komen zal er veel geoefend moeten worden. Middels scenario's kunnen bijna alle calamiteiten door middel van simulaties u voorbereiden op de taak die u wacht bij een echte actie.

SiSo-Act gelooft in de kracht van praktijk gericht oefenen, middels simulaties.

 

Slachtoffers

Calamiteiten gaan vaak gepaard met slachtoffers. Deze slachtoffers moet u zien in de ruime zin des woords. Al lijkt het er soms op dat het misschien allemaal nog wel meevalt er zal altijd een stressfactor zijn, zowel bij een echt slachtoffer als ook bij de BHV-er of EHBO-er zelf, waaruit dus te concluderen valt dat de hulpverlener zelf ook slachtoffer kan worden van zijn of haar emoties.

Door te oefenen met simulatie slachtoffers krijgt u als hulpverlener een betere basis om daadwerkelijk over te kunnen gaan tot actie.

 

Actie
Of het nu gaat om een ontruiming, hulpverlening bij een ongeval of een beginnende brand, er wordt van u verwacht dat u actie onderneemt. Het is dan wel belangrijk te hebben geleerd wat dan de beste actie is!!!!!
SiSo-Act kan u hierin op de goede weg helpen.