waarom BHV

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bij bedrijfshulpverlening (BHV) geven werknemers hulp bij onveilige situaties in het bedrijf. Een bhv’er weet bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen. Of hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet geven. Zo zorgt hij ervoor dat werknemers en bezoekers geen of zo weinig mogelijk verwondingen en schade oplopen.

Bedrijfshulpverlening verplicht

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn. De Arbowet schrijft niet voor hoe de werkgever de bedrijfshulpverlening moet regelen. Hij moet in ieder geval rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er zijn.

Taken bedrijfshulpverlener (BHV'er)

De taken van een BHV’er zijn:

  • eerste hulp bij ongevallen geven;
  • brand bestrijden en gevolgen van ongevallen beperken;
  • alarmeren en evacueren van alle personen in het bedrijf in noodsituaties.
  • communiceren met externe hulpverleners

Als de BHV’er de brand of het ongeval niet (meer) aankan, moet de werkgever ervoor zorgen dat er hulp van buiten het bedrijf wordt ingeroepen: politie, brandweer of ambulance.

Aantal BHV’ers

Het aantal BHV’ers per bedrijf is niet wettelijk vastgelegd. Het aantal wordt meestal gebaseerd op de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Daarnaast moeten er altijd voldoende BHV'ers aanwezig zijn in het bedrijf. De werkgever moet dus rekening houden met ziekte, vakantie en ploegendiensten.

Opleidingseisen BHV

Er zijn geen specifieke opleidingseisen voor bedrijfshulpverleners. De wet stelt alleen dat BHV'ers snel en juist moeten kunnen handelen bij gevaarlijke situaties die in het bedrijf kunnen voorkomen. Die staan in de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Vergoeding BHV

Er zijn geen wettelijke regels over een vergoeding voor BHV'ers. De werkgever is niet verplicht om een vergoeding of tijd-voor-tijd-regeling aan te bieden. Als hier afspraken over zijn, moeten die in de arbeidsovereenkomst of in de cao staan.

Vrijwilligersorganisaties: BHV nog niet verplicht

Organisaties die helemaal draaien op vrijwilligers hoeven nog geen BHV te hebben, maar dat gaat veranderen. BHV moet wel als er minstens 1 werknemer in dienst is. De vrijwillige brandweer en politie zijn wel reeds verplicht bedrijfshulpverlening te hebben.