BHV

BHV in een ander jasje?

Alle bedrijven zijn verplicht Bedrijfshulpverlening te regelen. Dus ook het laten opleiden van bedrijfshulpverleners. Wat een bedrijfshulpverlener moet kunnen en kennen is in de basis overal hetzelfde. Wat echter vaak onderbelicht blijft is het streven om bedrijfshulpverleners meer tegemoet te komen. met kennis en bewustwording, aangaande de risico's in hun eigen bedrijf. B.v. in een winkel kunnen er heel andere ongevallen voor komen dan in een fabriek en weer anders dan op een bouw. Dit inzicht, aanpak en de kennis in de regelgeving is waarin SiSo-Act zich wil onderscheiden en u verder kan helpen.

Aangezien de BHV voortvloeit van uit uw RI&E, is aangepast maatwerk dus de oplossing voor alle bedrijven. Het is jammer om dure standaard opleidingen in te kopen, daar de regelgeving t.a.v BHV breder gezien dient te worden.

Bedrijfshulpverlening wordt basishulpverlening

Het kabinet wil bedrijfshulpverlening vervangen door basishulpverlening. Basishulpverlening is straks niet alleen verplicht in bedrijven, maar ook op andere plaatsen waar mensen samenkomen. Dus ook in bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties, bij kleine evenementen en in clubhuizen van sportverenigingen. 

Het kabinet past de regels aan omdat niet altijd duidelijk is wie in bepaalde situaties verantwoordelijk is voor de hulpverlening. Ook blijkt dat hulpverlening buiten een bedrijf andere eisen stelt dan de bestaande bedrijfshulpverlening.  Het is nog niet bekend vanaf welke datum deze wijziging geldt.

Ik vertel u er graag meer over.